Julie Jones

"Så länge jag kan komma ihåg så har jag kunna känna in mina medmänniskor och deras känslostämningar.

 

Denna förmåga inspirerade mig till att utbilda mig inom psykologi och pedagogik som jag nu även undervisar i på universitetet i Cardiff. "

 

Vem är Julie Jones?

 

 

Julie Jones började sin andliga bana inom Spiritual Healing via SNU (Spiritualist´s National Union) och har även utvecklat sina andra mediala förmågor. Genom sitt arbete som psykolog fann hon en länk mellan psykologi, mediumskap och Spiritual Healing.

 

Idag utbildar och vägleder Julie de elever som utbildar sig inom “The Academy of Excellence´s” utbildningar. Hon undervisar i grundläggande rådgivning, något som hon känner är nödvändigt att ha när du arbetar som ett professionellt medium eller healer.

 

Under sina regelbundna besök i Sverige ger Julie privata konsultationer New Beginnings. Med sin vida erfarenhet ser hon inte enbart till vår mentala och känslomässiga verklighet men även vårt själsliga och andliga behov.

 

 

 

Julie Jones

Internationellt Medium, Healer, Psykolog & Lärare inom rådgivning vid Cardiff Universitet samt

The Academy of Excellence

 

Julie är verksam inom:

 

• Problemlösningsbaserad terapi

• Psykodynamisk terapi

• Personcentrerad terapi

• Föreläsningar

 

 

För mer information om Julie Jones och hennes arbete besök: www.jeffjones.se

 

New Beginnings - Tideliusgatan 36 B

118 59 Stockholm

Tel / Phone: 076 082 19 49

Email: info@newbeginnings.se

Follow Us:

© All Rights Reserved